36 habitatges socials a Terrassa
concurs públic
coautors amb Albert Renau
2020

Mark