Privat
80m2
Projecte 2019
Obra 2020

Construccions Xerec
Crespillo
Jaume Alberch001a
001b
001cA la planta principal d’una casa familiar del 1930 s’havien enderrocat els envans i retirat les antigues instal·lacions per reformar-la, quedant-se l’obra en un estat latent durant uns anys. Aquesta suspensió va facilitar repensar els valors de l’espai i les potencialitats que podien aparèixer amb el nou projecte.

La proposta s’enfoca en millorar les condicions de confortabilitat espaial i climàtica, optimitzar recorreguts i en disposar una sèrie d’espais que permetin acollir usos variables en el temps, mitjançant relacions graduables entre estances i entre aquestes i l’exterior.

S’actua comunicant les dues façanes, carrer i pati, est i oest, per permetre-hi entrar llum fins al centre de la planta i facilitar la ventilació creuada. Així es possibilita una relació natural entre el balcó i el terrat a través de les estances interiors. Alinear les portes amb les finestres exitents permet extendre la percepció de l’espai, a través de les estances, fins a l’exterior. Mitjançant la gestió de les obertures entre estances i els recorreguts es disposa de diferents espais atomitzats on menjar, llegir, descansar, treballar, jugar…

Es conserva la posició del bany i s’agrupa amb dues estances, una a cada banda, establint un conjunt més reservat de l’habitatge. Aquestes dues estances són similars en mida i permeten intercanviar la posició dels dormitoris, a balcó o a terrassa. Una tercera estança, vinculada a l’accés de l’habitatge, permet un ús d’estudi, d’habitació satèl·lit o quedar incorporada a la resta d’espais connectant la sala d’estar, vestíbul i cuina en una seqüència circular oberta.

La peça central comunica el vestíbul, la cuina, el menjador, la terrassa i la zona d’estances més privades. Aquest espai, que en un primer ús funciona com a sala d’estar, s’allibera de mobiliari fix permetent ser adaptable a requeriments futurs.

Es posa en valor l’antiguitat de l’edifici recuperant la materialitat del nucli d’escala i mantenint la composició de les façanes, únics elements que perduren d’una reforma integral dels anys 80.

La climatització es resol mitjançant un terra radiant i refrigerant que funciona amb una bomba de calor d’energia renovable.
Mark
Mark

Contacto
Mark

Contacto
Mark