19H06 / BlocProjecte d’obra nova de bloc d’habitatges entre mitgeresClient Diversa Actius
Superfície 705 m2
Projecte 2019
   

Arquitectura Jesús Quintana
Estructura Jaume Juanola
   
 
   

Mark
Mark