18H03 / CasaProjecte d’obra nova d’habitatge unifamiliar Client Privat
Superfície 164 m2
Projecte 2018
Obra 2020
   

Arquitectura Jesús Quintana / SIAC arquitectura
Fotografia ClaramuntQuintana
   
Construcció Bages Fran
Instal·lacions Joan i Emili / JM Cazorla
Tancaments Perfil Solsona
Fusteria SuriArt
   


Mark